Budúcnosť lomu

Kontinuálne pokračovanie ťažby

Rekultivácia vyťažených priestorov

Vizualizácie kameňolomu po rekultivácii

Video vizualizácia zrekultivovanej časti kameňolomu