Budúcnosť lomu

Kontinuálne pokračovanie ťažby

Rekultivácia vyťažených priestorov