Aktuality

Návšteva urbárnikov v kameňolome
|
Návšteva urbárnikov v kameňolome

Skupina urbárnikov prijala naše pozvanie do lomu

[ ]

Funkčné kameňolomy sú súčasťou surovinovej politiky štátu
|
Funkčné kameňolomy sú súčasťou surovinovej politiky štátu

Rozhovor s Michalom Sekerešom, vedúcim skupiny lomov

[ ]

Spoločnosť BRENNER AMS zrealizovala v Lehote pod Vtáčnikom meranie hluku
|
Spoločnosť BRENNER AMS zrealizovala v Lehote pod Vtáčnikom meranie hluku

Nezávislá hluková štúdia ukázala, že prevádzka lomu Vtáčnik v žiadom meraní neprekročila prípustné hodnoty. Merania prebiehali na štyroch miestach počas troch dní.

[ ]

Stretnutie s členmi miestneho urbáru
|
Stretnutie s členmi miestneho urbáru

Na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva Urbár Malá Lehota dňa 30.04.2022 sme predstavili náš investičný zámer.

[ ]