Dobrý sused

Chceme byť dobrým a ohľaduplným susedom.

Dodržiavanie povolenej hlučnosti

Znižovanie prašnosti

Oprava a údržba ciest

Podpora rozvoja obce a regiónu