Návšteva členov miestneho urbáru v kameňolome

V nadväznosti na pozvánku, ktorú sme prostredníctvom listu začiatkom roka adresovali členom urbariátu Malá Lehota, prijala skupina urbárnikov pozvanie na komentovanú prehliadku kameňolomu Lehota pod Vtáčnikom, ktorá sa uskutočnila 24.4.2023.