Funkčné kameňolomy sú súčasťou surovinovej politiky štátu

Michal Sekereš, vedúci skupiny lomov spoločnosti KSR-Kameňolomy SR, v rozhovore vysvetľuje, prečo je ťažba nerastných surovín nevyhnutná, upozorňuje na prichádzajúcu hrozbu nedostatku kameniva a vykresľuje opatrenia, ktoré sme v kameňolome prijali s cieľom byť dobrým susedom pre ľudí v okolí a tiež preto, lebo ochrana prírody a budúcnosť lokality nám nie je ľahostajná.