Naše činnosti

Spoločnosť KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom prírodného drveného kameňa. Vyrobené kamenivo je vhodné na použitie: