Management

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. – konatelia spoločnosti:
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že k vytlačenému, napísanému, alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.