Certifikáty

Spoločnosť KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. spĺňa certifikačné kritériá a schopnosť systému managementu BOZP, environmentálneho managementu a managementu kvality pre vykonávanie technologického procesu „Ťažba a úprava kameniva, piesku a štrkopiesku“, „Veľkoobchod s kamenivom“.

Certifikat systému environmentalneho managementu
Certifikat systému environmentalneho managementu

[ ]

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 9001:2015

[ ]

Příloha certifikátu systému environmentalneho managementu
Příloha certifikátu systému environmentalneho managementu

[ ]

Certifikat systému managementu BOZP
Certifikat systému managementu BOZP

[ ]

Příloha certifikátu systému managementu BOZP
Příloha certifikátu systému managementu BOZP

[ ]

Certifikat systému managementu kvality
Certifikat systému managementu kvality

[ ]

Příloha certifikátu systému managementu kvality
Příloha certifikátu systému managementu kvality

[ ]