Stručně o spoločnosti KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.

  Spoločnosť  KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. zaisťuje ťažbu, výrobu a predaj drveného kameniva do betónu, do bitúmenových zmesí, pre diaľničné a inžinierske stavby, kamenivo pre koľajové lôžko a reguláciu  vodných tokov.  Spoločnosť je súčasťou stavebného koncernu STRABAG SE, kde je výhradným výrobcom kameniva v Slovenskej republike.
V súčasnej dobe prevádzkuje 8 kameňolomov, 1 štrkovňu a 1 pieskovňu. Hlavnými prevádzkami sú kameňolomy Olcnava, Husiná a Vtáčnik..

Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia

Spoločnosť KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. je oprávnená využívať pre svoje výrobky označenie zhody CE a je držiteľom certifikátu systému akosti  EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, EN ISO 14001:2004 
KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. kladie vysoký doraz na modernizáciu technologického zariadenia, priebežné prevádzanie rekultivácie vyťažených častí kameňolomov a tým trvalé zlepšovanie životného prostredia v ich okolí.

Naše ciele

   Cieľom spoločnosti je systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej stability jeho akosti, zaistiť neustály rast objemu výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojiť potreby zákazníka..

 

 

Nájdite si
najbližšiu prevádzku:

Aktuality a správy