Certifikáty

Spoločnosť KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. spĺňa certifikačné kritériá a schopnosť systému managementu BOZP, environmentálneho managementu a managementu kvality pre vykonávanie technologického procesu „Ťažba a úprava kameniva, piesku a štrkopiesku“, „Veľkoobchod s kamenivom“.

Certifikat systemu environmentalneho managementu
Certifikat systemu environmentalneho managementu

[ ]

Certifikat systemu managementu BOZP
Certifikat systemu managementu BOZP

[ ]

Certifikat systemu managementu kvality
Certifikat systemu managementu kvality

[ ]